Projects‎ > ‎Marie Curie ERG FP7‎ > ‎Archive‎ > ‎Ελληνικά‎ > ‎

Οδηγίες σχετικά με τον αρχικό φάκελο συμμετοχής

Οι οδηγίες που μας στείλατε για τις δραστηριότητες του φακέλου συμμετοχής χάθηκαν, πως θα τις αντικαταστήσουμε?
Μπορείτε να κατεβάσετε την πιο ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών από αυτήν την σελίδα.

Λάβαμε τον φάκελο και αναρωτιόμαστε γιατί ένα ερευνητικό πρόγραμμα πληροφορικής ασχολείται με υλικά χειροτεχνίας (=περιμέναμε κάτι περισσότερο ψηφιακό)
Στην πρώτη φάση το ερευνητικό έργο σκοπεύει να μελετήσει την καθημερινότητα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον (δυσπρόσιτο γυμνάσιο) με την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στην λειτουργία του. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε μια σειρά από δοκιμασμένα εργαλεία και μεθόδους κάτω από τον γενικό τίτλο cultural probes. Αν το σχολείο σας είναι ήδη εξοικειωμένο με τα ψηφιακά εργαλεία μπορείτε να παραβλέψετε τον (αναλογικό) φάκελο συμμετοχής και να εγγράψετε απευθείας τα αρχεία σας (π.χ. ημερολόγιο, φωτογραφίες, βίντεο, σκαναρισμένα σχέδια, κτλ) στο οπτικό δίσκο που περιέχεται στον φάκελο για αυτόν τον σκοπό.

Ποιος είναι ο σκοπός της συμμετοχής στις δραστηριότητες του αρχικού φακέλου?
Αν και ελπίζουμε να βρείτε πως οι δραστηριότητες είναι διασκεδαστικές και ευχάριστες από μόνες τους, ο βασικός σκοπός είναι να γίνει μια αρχική καταγραφή της φυσιογνωμίας ενός απομακρυσμένου ή δυσπρόσιτου σχολείου. Μετά την επιστροφή του φακέλου, τα σχολεία που συμμετέχουν θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα άλλο απομακρυσμένο σχολείο και να συνεχίσουν μαζί στην δεύτερη φάση του προγράμματος.

Πόσα και ποια άτομα μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του φακέλου συμμετοχής και πόσο χρόνο θα χρειαστούμε?
Οι δραστηριότητες απευθύνονται τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές. Η επιλογή των μαθητών που θα συμμετέχουν μπορεί να γίνει και από διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολείου. Δεν έχει σημασία αν ο μαθητής είναι 'καλός' ή 'κακός.' στα μαθήματα. Το βασικό κριτήριο επιλογής και συμμετοχής είναι αν ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει έξω από το σχολείο και την στενή γεωγραφική περιοχή του. Υπολογίζουμε ότι 5-10 μαθητές ανά καθηγητή που συμμετέχει μπορούν να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες σε μία ή δύο το πολύ εβδομάδες.

Μπορούμε να φωτογραφήσουμε και πρόσωπα ή θέλετε μόνο τοποθεσίες και αντικείμενα?
Μπορείτε να φωτογραφήσετε και ανθρώπους, αλλά για την προστασία του προσωπικού απορρήτου θα ήταν καλύτερα να μην φαίνονται τα πρόσωπα, δηλαδή το πλάνο να είναι από μακρυά ή με τα πρόσωπα να μην κοιτάνε τον φακό.

Θα πρέπει να εμφανίσουμε το φωτογραφικό φιλμ και να στείλουμε τις τυπωμένες φωτογραφίες?
Μπορείτε να στείλετε μόνο την φωτογραφική μηχανή και θα φροντίσουμε να εμφανίσουμε το φιλμ, καθώς και να φτιάξουμε ψηφιακά αντίγραφα για τις φωτογραφίες ώστε να τις έχετε και εσείς.

Η δραστηριότητα ημερολόγιο απευθύνεται μόνο στους μαθητές?
Το ημερολόγιο μπορούν να το κρατήσουν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές. Για την προστασία του προσωπικού απορρήτου αρκεί να υπογράφετε το ημερολόγιο με ένα όνομα, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι το πραγματικό.

Το σχολείο μας έχει επιπλέον ιδέες ή δεν του φτάνουν τα υλικά που περιέχει ο φάκελος για την αποτύπωση των δραστηριοτήτων
Ο φάκελος συμμετοχής περιέχει ένα μικρό σύνολο από ενδεικτικά υλικά και δραστηριότητες, επομένως κάθε προσθήκη (τόσο στα υλικά όσο και στις δραστηριότητες) εκτός από ευπρόσδεκτη είναι και πολύ επιθυμητή. Για αυτό το σκοπό άλλωστε ο φάκελος περιέχει και ένα άδειο οπτικό δίσκο, τον οποίο μπορείτε να γεμίσετε με ψηφιακό υλικό που νομίζετε ότι περιγράφει καλύτερα την φυσιογνωμία του σχολείου σας.

Μας περίσσεψαν κάποια από τα υλικά, θέλετε να τα επιστρέψουμε και αυτά μαζί με τα συμπληρωμένα?
Επειδή υπάρχουν και άλλα σχολεία που δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην πρώτη φάση θα θέλαμε να επιστραφούν όσα υλικά περίσσεψαν. Ισως το κόστος τους να μην είναι μεγάλο, αλλά η διαδικασία για την αγορά τους είναι αρκετά γραφειοκρατική για τον ερευνητικό φορέα.

Το σχολείο μας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει όλες τις δραστηριότητες. Μπορούμε να έχουμε κάποια παράταση ώστε να σας στείλουμε 'αρκετά' δεδομένα?
Οι δραστηριότητες του αρχικού φακέλου συμμετοχής είναι καθαρά ενδεικτικές και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ποσότητα συλλογής δεδομένων που να είναι 'αρκετή'. Επομένως, μετά την παρέλευση δύο εβδομάδων συνίσταται η επιστροφή του αρχικού φακέλου συμμετοχής, ανεξάρτητα από τις πόσες δραστηριότητες φάνηκαν ενδιαφέρουσες και ανεξάρτητα από τα πόσα δεδομένα που αφορούν το προφίλ του σχολείου μαζεύτηκαν. Μάλιστα, για τους σκοπούς της έρευνας θα θέλαμε να δούμε ποιες δραστηριότητες δεν ήταν ενδιαφέρουσες ώστε να μην τις συμπεριλάβουμε σε μελλοντικές έρευνες.

Έχουμε μια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί στην παρούσα σελίδα.
Για οποιοδήποτε ερώτημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του έργου.
ą
Konstantinos Chorianopoulos,
Mar 22, 2009, 10:55 AM
ą
Konstantinos Chorianopoulos,
Mar 22, 2009, 10:56 AM
Ċ
Konstantinos Chorianopoulos,
Apr 1, 2009, 1:36 AM
Ċ
Konstantinos Chorianopoulos,
Mar 21, 2009, 4:47 AM
Comments