Projects‎ > ‎Marie Curie ERG FP7‎ > ‎Archive‎ > ‎Ελληνικά‎ > ‎

Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το έργο:

Ποιά είναι τα σχολεία που συμμετέχουν στην πρώτη φάση?
Περισσότερα από δέκα σχολεία συμμετέχουν στην πρώτη φάση, ενώ επιπλέον σχολεία θα προστεθούν σταδιακά. 

Το σχολείο μου δεν επελέγη, θα υπάρχουν άλλες ευκαιρίες συμμετοχής?
Ναι, όσα σχολεία δήλωσαν συμμετοχή θα παραμείνουν στην λίστα είτε ως αναπληρωματικά, είτε για παρόμοιες δράσεις που ετοιμάζει η ομάδα εφαρμογών της πληροφορικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στείλαμε αίτηση συμμετοχής αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση, υπάρχει κάποια καθυστέρηση?
Έχουμε στείλει επιβεβαίωση για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής σε όλα τα σχολεία στο email που μας έδωσαν. Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο δεν έχετε λάβει την επιβεβαίωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης, λόγω πολλών συμμετοχών, θα στέλνουμε επικοινωνία αποδοχής για την πρώτη πιλοτική φάση του έργου μέχρι το τέλος του Μάρτη 2009.

Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής ενός σχολείου ή διδάσκοντα στο έργο?
Το έργο αφορά την διασύνδεση απομακρυσμένων εκπαιδευτικών μονάδων. Θεωρητικά οποιοδήποτε σχολείο θέλει να συνεργαστεί με κάποιο άλλο που βρίσκεται μακρυά μπορεί να συμμετέχει. Για πρακτικούς λόγους όμως, έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στις εκπαιδευτικές μονάδες εκείνες που πιθανώς θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος από αυτήν την δράση: Δηλαδή τα μικρά, δυσπρόσιτα γυμνάσια. Τόσο τα λύκεια όσο και τα δημοτικά είναι ευπρόσδεκτα, αλλά τα πρώτα πολλές φορές έχουν προτεραιότητα τις εξετάσεις και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ενώ τα δεύτερα για τις μικρότερες τάξεις απαιτούν μια διαφορετική ερευνητική προσέγγιση για την οποία προς στιγμήν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Επομένως, μόνο σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό Λύκειο ή οι τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.  Για τα δυσπρόσιτα σχολεία επιλέγονται μονάδες που βρίσκονται είτε σε νησί με λίγες συγκοινωνίες, είτε σε βουνό. Οι μαθητές και διδάσκοντες αυτών των σχολείων έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες επικοινωνίας και επομένως ενδέχεται να έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από αυτό το έργο.

Τι εξοπλισμός απαιτείται να υπάρχει στην σχολική μονάδα?
Απαιτείται η ύπαρξη Η/Υ και ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ειδικά για τις τελευταίες φάσεις του έργου. Στην πρώτη φάση του έργου μπορούν να συμμετέχουν και σχολεία που δεν έχουν τέτοια υποδομή και θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν τα απαραίτητα από κάποιον χορηγό.

Πόσο καιρό διαρκεί η συμμετοχή ενός σχολείου και πόσοι διδάσκοντες μπορούν να συμμετέχουν από κάθε σχολείο?
Η συμμετοχή ενός σχολείου μπορεί να διαρκεί από μερικούς μήνες μέχρι τρία χρόνια και μπορούν να συμμετέχουν από ένας μέχρι πέντε διδάσκοντες. Ιδανικά, επιθυμούμε την συμμετοχή τουλάχιστον δύο ή τριών διδασκόντων γιατί αυτό μειώνει την πιθανότητα να πρέπει να γίνει αλλαγή ενός σχολείου στο μέσον του έργου στην περίπτωση που κάποιος διδάσκοντας πάρει μετάθεση.

Τι θα συμβεί αν ο διδάσκοντας πάρει μετάθεση?
Σε περίπτωση μετάθεσης διδάσκοντα η συμμετοχή στο έργο μπορεί να συνεχιστεί είτε με το ίδιο το σχολείο, είτε με το νέο σχολείο του διδάσκοντα, είτε να μπει κάποιο αναπληρωματικό σχολείο (με αυτήν την σειρά προτεραιότητας). Αν και είναι κατανοητό ότι τα περισσότερα απομακρυσμένα σχολεία στελεχώνονται από προσωρινούς διδάσκοντες, οι πολλές μεταθέσεις διδασκόντων στην περίοδο του έργου είναι ένα πρόβλημα που θέλουμε να περιορίσουμε κατά την επιλογή των σχολείων.

Τι υλικό θα παραλάβει το σχολείο μας?
Το υλικό που παραλαμβάνει κάθε σχολείο εξαρτάται από την φάση του έργου στην οποία συμμετέχει. Στην πρώτη φάση του έργου παραλαμβάνει ένα κιτ συμμετοχής (φωτογραφική μηχανή, μέσο αποθήκευσης, ημερολόγιο, υλικά σχεδίου) το οποίο έχει σκοπό να αποτυπώσει την φυσιογνωμία και το προφίλ του σχολείου. Στην δεύτερη φάση θα παραλάβει επιπλέον λογισμικό που τρέχει στους Η/Υ του σχολείου. Στην τρίτη φάση του έργου θα παραλάβει πειραματικά συστήματα διάδρασης. Επειδή ορισμένα από τα τελευταία είναι ιδιαίτερα ακριβά (π.χ. μεγάλες οθόνες πολυεπαφής) για τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, θα γίνει εγκατάσταση σε μόνο δύο σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, όσα από τα σχολεία έχουν ένα πολυμεσικό Η/Υ και μια μεγάλη οθόνη θα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και το τελευταίο στάδιο του έργου χωρίς πρόβλημα. Τα τρία στάδια του έργου έχουν διάρκεια δύο χρόνια και ξεκινάνε από τον Απρίλιο του 2009 για τα πρώτα σχολεία που θα επιλεγούν.

Comments